Przetwarzanie danych osobowych


  1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 25, dla celów marketingowych Fundacji, a także na przekazywanie moich danych innym podmiotom, o ile nie zmieni się cel przetwarzania danych osobowych.
  2. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 25.
  3. Fundacja KIP będąca Administratorem Danych Osobowych informuje, iż dane podane w niniejszym formularzu podaje się dobrowolnie. Jednocześnie Fundacja informuje, iż niepodanie danych uniemożliwia przesyłanie ofert promocyjnych Fundacji i zaproszeń do udziału w projektach realizowanych przez Fundację oraz jej działaniach statutowych.
  4. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych i prawie ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
  5. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości lub na jej zlecenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności email, SMS, MMS itp.)
  6. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, iż dane będą chronione zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.