Informacja europejska i doradztwo


Poszukujesz rzetelnej informacji o tym, jakie przepisy i normy prawne dotyczą Twojej działalności na międzynarodowych rynkach? Konsultanci Enterprise Europe Network pomagają znaleźć idealne rozwiązania w gąszczu unijnych paragrafów.

Informujemy o nowych zarządzeniach, ustawach i dyrektywach, pojawiających się przetargach w krajach Unii Europejskiej, dostępnych szkoleniach i warsztatach. Mówimy o kierunkach polityki europejskiej i programach, z których Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać. I – co najważniejsze – co dzięki nim zyskujesz.

Dostarczamy również specjalistyczną informację o sytuacji na rynku, na którym zamierzasz zainwestować.

Prowadzimy doradztwo w zakresie:

  • dostępnych źródeł finansowania, zasad aplikowania o środki unijne,
  • kwestii dostosowania polskich firm do norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej (znakowanie żywności, oznakowanie CE, ochrona środowiska, certyfikacja produktów/usług)
  • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych,
  • analizy rynków krajowych i zagranicznych,
  • opracowania lub/i pisemnego opiniowania międzynarodowych umów handlowych w języku angielskim,
  • udzielania w języku polskim porad prawnych dotyczących międzynarodowych umów współpracy,
  • wsparcia prawnego podczas negocjacji umów międzynarodowych,
  • porad i doradztwa prawnego w zakresie ochrony własności intelektualnej i/lub nadużywania/ naruszania cudzej własności intelektualnej.

Jeśli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę, skontaktuj się z nami:
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl

Usługa bezpłatna dzięki finansowaniu działalności sieci Enterprise Europe Network przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.