Audyt innowacyjności


Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki jest poziom innowacyjności Twojej firmy nasz konsultant może odwiedzić Twoją firmę i przeprowadzić audyt innowacyjności.

Audyt innowacyjności jest pierwszym krokiem do efektywniejszego funkcjonowania firmy, optymalnego zarządzania i poprawy jej kondycji we wszystkich diagnozowanych obszarach działalności. To konkretne korzyści dla firmy w postaci:

  • określenia obecnego stanu innowacyjności firmy,
  • identyfikacji słabych i silnych stron przedsiębiorstwa,
  • wskazania, które obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa można udoskonalić, by stać się bardziej konkurencyjnym,
  • szansy na dostrzeżenie pewnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, niewidzianych od wewnątrz,
  • wskazania źródeł finansowania na działalność związaną z opracowywaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań.

Audyt przeprowadzany jest podczas spotkania w firmie.  W rezultacie przeprowadzonego audytu firma otrzymuje raport dotyczący jej stanu innowacyjności, wraz z propozycjami zmian i rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów.
Informacje uzyskane podczas audytu są poufne.

Jeśli chcesz, żebyśmy odwiedzili Twoją firmę, skontaktuj się z nami:
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
fax. (62) 767 23 43
e-mail: een@kip.kalisz.pl

Usługa jest bezpłatna dzięki finansowaniu działalności sieci Enterprise Europe Network przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.