Organizacja przedsiębiorstwa


Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób najlepiej zorganizować swoje przedsiębiorstwo? Czy wiesz czym są e-usługi i jak z nich korzystać?

Prowadzimy doradztwo w zakresie bieżącego wsparcia w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym:

  • organizacji pracy przedsiębiorcy, zarządzania czasem, doboru personelu, podziału obowiązków i odpowiedzialności,
  • planowania i organizacji pracy,
  • skutków prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • korzystania z e-usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, systemu zarządzania przedsiębiorstwem, stosowania metod zarządzania, systemów wspomagających zarządzanie,
  • systemów finansowo – księgowych,
  • zawieszenia, zamykania działalności gospodarczej.

Jeśli poszukujesz wsparcia, skontaktuj się z nami:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 764 12 42
e-mail: doradztwo@kip.kalisz.pl

Usługa płatna.