Model biznesowy


Czy wiesz jak najefektywniej dotrzeć do wybranych klientów?
Jak wykorzystać maksymalnie potencjał firmy, aby osiągnąć zamierzony cel?
Jak utrzymać przewagę konkurencyjną firmy?

Na te pytania pomoże odpowiedzieć nasz zespół konsultantów tworząc z Twoim udziałem Model biznesowy, który może zostać wdrożony w firmie w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Model biznesowy pozwoli Ci na przemyślenie własnej firmy/organizacji. Koncepcja ta sprawdziła się w wielu instytucjach na całym świecie i pozwoliła na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i alternatyw strategicznych.

Model biznesowy jest narzędziem diagnostycznym, przydatnym na każdym etapie funkcjonowania firmy do przemyślenia swej pozycji na rynku oraz poszukiwania nowych sposobów na skuteczniejsze niż konkurencja dostarczenie odbiorcom „wartości” jakie daje oferowany produkt lub usługa.

Tworzony przez nas z klientem model składa się z 9 podstawowych elementów, które wpisują się w logikę procesu zarabiania pieniędzy przez firmę:

1. Segment klientów
2. Propozycje wartości
3. Kanały
4. Relacje z klientami
5. Strumienie przychodów
6. kluczowe zasoby
7. kluczowe działania
8. kluczowi partnerzy
9. struktura kosztów

Dzięki opracowaniu modelu firma może sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytania: dla kogo stworzona jest nasza oferta? dla jakiego segmentu klientów? w jaki sposób przebiega komunikacja z klientem? jakie obecnie posiada relacje z klientami?

Model pomaga wskazać główne źródła zysków generowane przez firmę, kluczowe zasoby, w jaki sposób spienięża się wartość w firmie oraz w jaki sposób można utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku.

Jeśli chcesz, żebyśmy odwiedzili Twoją firmę skontaktuj się z nami:
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. (62) 765 60 58
e-mail: een@kip.kalisz.pl

Usługa jest bezpłatna dzięki finansowaniu działalności sieci Enterprise Europe Network przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) oraz Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.