Finanse przedsiębiorstwa


Masz problemy z finansowymi aspektami swojej działalności? Nasi doradcy pomogą Ci je rozwiązać.

W Fundacji znajdziesz pomoc z następujących zakresów:

  • wyboru optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa,
  • opracowania kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
  • zastosowania podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu,
  • zarządzania kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki,
  • zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami,
  • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
  • odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank.

Jeśli poszukujesz wsparcia, skontaktuj się z nami:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 764 12 42
e-mail: doradztwo@kip.kalisz.pl

Usługa płatna.