Doradztwo


Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oferuje doradztwo w zakresie:

 • założenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
 • stworzenia modelu biznesowego, który może być strategią wdrożoną w ramach struktur, procesów i systemów organizacji,
 • przeprowadzenia audytu innowacyjności, pozwalającą określić m.in. stan innowacyjności firmy,
 • optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowania kosztorysu przedsięwzięcia, tj. kosztów, przychodów i źródeł finansowania,
 • spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dostępnych źródeł finansowania, zasad aplikowania o środki unijne,
 • kwestii dostosowania polskich firm do norm i przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej (znakowanie żywności, oznakowanie CE, ochrona środowiska, certyfikacja produktów/usług)
 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych,
 • analizy rynków krajowych i zagranicznych,
 • opracowania lub/i pisemnego opiniowania międzynarodowych umów handlowych w języku angielskim,
 • udzielania w języku polskim porad prawnych dotyczących międzynarodowych umów współpracy,
 • wsparcia prawnego podczas negocjacji umów międzynarodowych,
 • porad i doradztwa prawnego w zakresie ochrony własności intelektualnej i/lub nadużywania/ naruszania cudzej własności intelektualnej,
 • przygotowania strategii marketingowej,
 • organizacji pracy przedsiębiorcy.

Szerszy opis usług w zakresie świadczonego doradztwa można uzyskać po wybraniu jednej z zakładek znajdującego się po lewej stronie.

Jeśli poszukujesz wsparcia, skontaktuj się z nami:
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
tel. 62 764 12 42
e-mail: doradztwo@inkubator.kalisz.pl