Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu


Działasz w sektorze organizacji pozarządowych? Sprawdź w jakim zakresie możemy Ci pomóc!

Od sierpnia 2017 r. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem centrum będzie przede wszystkim wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także m.in. nawiązywanie i budowanie sieci kontaktów trzeciego sektora oraz animowanie współpracy organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poprzez swoją działalność Centrum przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Skorzystaj ze wsparcia i poznaj działania innych organizacji!

Spotkania informacyjne

Centrum organizuje spotkania informacyjne dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Szczegóły dotyczące organizowanych spotkań zostaną przekazane w późniejszym terminie.
Istnieje możliwość przeprowadzenia spotkania informacyjnego na terenie subregionu kaliskiego – zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

Doradztwo

Centrum organizuje doradztwo (indywidualne lub grupowe w formie spotkań), które obejmie zarówno istniejące i działające organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, grupy inicjatywne dążące do założenia organizacji.

Oferujemy doradztwo w następującym zakresie:
– doradztwo prawne;
– doradztwo księgowe;
– doradztwo projektowe.

Centrum prowadzi także doradztwo indywidualne wzmacniające liderów organizacji w zakresie planowania, rozwoju, inspirowania innych do aktywności.
Doradztwo udzielane jest w formie dyżurów, umówionych wcześniej spotkań bądź drogą mailową. Szczegółowe informacje udzielane są w biurze CIWIS.

Szkolenia

Centrum organizuje szkolenia z zakresu tematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych. Kilkugodzinne szkolenie jest prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę i odbywa się w siedzibie CIWIS bądź na terenie subregionu kaliskiego. Uczestnikom szkoleń zapewnia się materiały tematyczne.
Terminy i tematyka szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie.

Punkt informacyjny

Centrum prowadzi punkt informacyjny, w którym organizacje i grupy nieformalne mogą zgłosić się po pomoc w bieżących sprawach. Dyżurujący w biurze Centrum koordynator projektu udzieli bieżącego doradztwa, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – umówi spotkanie ze specjalistą w ramach doradztwa. Preferujemy wcześniejszy kontakt przed wizytą w Centrum.

Piknik NGO

Raz do roku Centrum jest organizatorem Pikniku NGO. Pierwszy piknik odbędzie się 30 września 2017 r. w Pleszewie. Szczegóły dotyczące zgłoszeń – wkrótce.
Piknik NGO jest wydarzeniem integrującym sektor pozarządowy w subregionie kaliskim. Jest to także okazja do zaprezentowania mieszkańcom organizacji pozarządowych i ich działalności. W programie pikniku znajdą się m.in. warsztaty i prelekcje, miejsce na prezentacje NGO z subregionu, gry i zabawy z nagrodami.

Konkurs

W drugiej połowie 2018 r. odbędzie się konkurs promujący najlepsze inicjatywy społeczne z subregionu kaliskiego. Więcej szczegółów zostanie podanych w późniejszym terminie.

Udostępnienie przestrzeni biurowej

Centrum udostępnia przestrzeń biurową na działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Do dyspozycji mamy Centrum Konferencyjne

W czasie trwania projektu istnieje także możliwość rejestracji adresu organizacji w Centrum. Ponadto Centrum dysponuje zapleczem służącym do przechowywania dokumentacji organizacji pozarządowych (zamykane na klucz szafki).

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym terminie – wówczas prosimy o kontakt z Centrum.

Kontakt
Mateusz Walczak
e-mail: mateusz.walczak@kip.kalisz.pl
tel: 62 765 60 61

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem subregion kaliski (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski).