Kontrast

Wielkość
tekstu: • Aktualności
  "Subregion kaliski inwestuje w kadry!"
  Refundacje od 50 do 80% kosztów usług szkoleniowych z ogólnopolskiego portalu Baza Usług Rozwojowych
 • Aktualności
  Międzynarodowe oferty współpracy biznesowej
  Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza do zapoznania się z zagranicznymi ofertami biznesowymi przetłumaczonymi na język polski!
 • Aktualności
  Pożyczka Jeremie 2
  Zapraszamy do składania wniosków!
 • Aktualności
  Październikowe doradztwo dla NGO
  CIWIS gorąco zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu kaliskiego do skorzystania z oferty bezpłatnych dyżurów doradczych
 • Aktualności
  Międzynarodowa giełda kooperacyjna
  Nordic Organic & Natural Matchmaking
  Zapraszamy przedsiębiorców z branży spożywczej do udziału w giełdzie kooperacyjnej Nordic Organic & Natural Matchmaking w Malmö (Szwecja)
Wynajem sal
szkoleniowych
Wydarzenia

Jeremie
Krajowy System Usług
Enterprise Europe Network
Biuletyn Nasz Region
Loading...